Fem Pilota - Capçalera

L'origen del Dia de la Pilota

l'Eliana, 5 de setembre de 2.016
 
Com cada any, en arribar aquests dies i llegir en els diaris valencians que el proper 11 de setembre es celebrarà el “Dia de la Pilota”, em veig en l'obligació, com a mínim moral, d'aclarir, a qui corresponga, que no és cert que el susdit dia siga el “Dia de la Pilota”, ja que realment és el 14 de juny, atès que es correspon amb l'efemèride del dia 14 de juny de 1391 en què “Els honrats justícies jurats e prohòmes Consellers de la Ciutat de València” van prohibir jugar a ”Pilota arruladissa” pels carrers de València.
 
Vull aclarir que, l'any 1991, amb motiu d'una conversació personal que vaig tindre amb l’aleshores alcaldessa de València, Sra. Clementina Ródenas, li vaig proposar que complint-se els 600 anys d'aquella prohibició i no havent-se produït mai la seua derogació, volguera ella derogar-la amb un Ban, que jo mateix li vaig redactar, però que pels motius de sempre, (funcionaris a qui els sonava “Estrany” el contingut escrit segons les Normes de Castelló), em van canviar el text aprovant-se el que més avall adjunte.
 
Durant alguns anys es va jugar la partida de Celebració del “Dia de la Pilota”, en el carrer Sant Pau, però quan vaig deixar de ser president de la Federació, algú va decidir que s’havia de canviar el dia de la partida, passant-la al mes de setembre.
 
Tan sols vull dir amb aquest escrit que, el pròxim  11 de setembre se celebrarà, com en els últims anys, una partida en la plaça de l'Ajuntament, amb tots els honors que se li vulguen donar, però, NO SERÀ EL DIA DE LA PILOTA, QUE ÉS REALMENT EL 14 DE JUNY, ja que mentre no es faça una actualització Legal i Institucional, el Dia de la Pilota seguirà essent el 14 de juny i no qualsevol altre dia, cosa distinta és que es vulga assignar qualsevol altre dia a la Partida de Celebració.
 
Desconec el perquè, ni si és millor data o si algú vol descontextualitzar el que la susdita data significa, però mentre puga, cada any ho repetiré, sol·licitant dels que saben i poden escriure i publicar, vulguen aclarir-ho tot i, ja que el nostre joc està tan marginat, almenys, “la Veritat que sure”.
 
Víctor Iñúrria (Primer President de la Federació de Pilota Valenciana)
 
 
BAN DE PROHIBICIÓ EL 14 DE JUNY DE 1.491
 
Del joc de pilota.- Ara escolteu que us fan saber els honrats Justícies Jurats i prohomens Consellers de la Ciutat, que el Consell d'aquella, degut a que del fet del joc després escrit en seguien diverses blasfèmies en ofensa de Nostre Senyor Déu i dels Sants, i diverses injuries de paraula i de fet a les gents anants i estants pels carrers i places de dita Ciutat, novellament s’ha establert i prohibit que cap persona privada o estranya de qualsevol estament, condició o llei que siga d’edat superior a deu anys no gose ni presumixca jugar dins dels murs de la dita Ciutat al joc de "pilota arruladiça" sota pena de vint moravatins d'or per cadascuna vegada que ho faça. I si haguera algú que la dita pena no puga pagar, serà empresonat i correrà la ciutats amb açots, sense cap gràcia ni remei. I de les dites penes o part d’elles no siga ni puga ésser feta remissió ni composició.


 

BAN DE DEROGACIÓ DE LA PROHIBICIÓ EL 14 DE JUNY DE 1.991 (cliqueu ací) 
 
 
Victor Iñúrria 
Primer President de la F.P.V