Fem Pilota - Capçalera

Malonda I, una primera figura que inicià una gran nissaga del raspall

“Els xiquets del meu carrer de mitjans del segle passat podíem jugar a mil jocs diferents, però, inevitablement, sempre acabàvem jugant a pilota”. Malonda I va començar a jugar al carrer del Natzaré, el més llarg d’Oliva, on es podien fer moltes partides alhora amb jugadors de totes les edats. I molt prompte va començar a jugar al trinquet que tenia a vora casa.

Les dues branques de la família Malonda Mestre eren molt aficionades a la pilota, com la majoria del veïnat. El carrer del Natzaré i les dues branques de la família han aportat un nombre considerable de jugadors de raspall: Tofolet, Bolo, Oltra, Juanito Tofolet, Parra, Vidal; dels Malonda: Malonda I, Malonda II, Malonda III, Francisquet, Malonda IV, i dels Mestre: Pepito, Diego i Carlos. I pràcticament a totes les cases del carrer hi vivia algun bon jugador aficionat.
 
La progressió en el joc va ser tan brillant que als setze anys va debutar al Trinquet del Zurdo de Gandia contra Ciscar i Godofredo, anunciat com a Malondeta, després d’haver començat per trinquets de la Marina i de la Ribera, on era conegut com el Xiquet d’Oliva. Poc després ja s’enfrontava, en iguals, als millors del raspall en una de les èpoques més brillants de la modalitat: Ciscar, Miramar, Antoniet, Roget, Godofredo i Pigat.
 

Malonda I, Cristòbal i Antoniet.
 
L’aparició de Malonda I va ser un gran revulsiu per al raspall. Va aconseguir nous espectadors, que el seguien per molts trinquets del país, i va contribuir, en bona part, a dignificar el raspall perquè dominava tots els recursos tècnics propis dels grans jugadors. Quan va deixar de jugar a raspall, en part per problemes físics i en part per l’exagerada exigència que massa sovint es té amb les grans figures, es va produir una greu crisi en la modalitat, solament superada uns anys després a partir de l’aparició de Malonda II i Sanchis.
 
Sempre lligat al món de la pilota com a trinqueter, marxador i mestre de l’escola de pilota, la seua aportació ha sigut extraordinària i, en un país normal, amb unes institucions sòlides, hauria d’haver jugat un paper més notable perquè és una de les persones que més sap de pilota.
 
Però deixant a banda tota la seua aportació com a jugador i com a home de pilota, allò igualment rellevant és la creació d’un espai familiar on la pilota ha sigut un element molt estimat per tots, que ens lliga amb la tradició, que ens ha fet més agradable la vida i que ha actuat com a eix vertebrador de la mateixa família i del coneixement i l’estima pel propi país.
 

Malonda I és el trinqueter d'Oliva. Foto: Ulisses Ortiz.

Este article és la introducció de l'entrevista a Malonda II, publicada en desembre de 2014. Podràs llegir l'entrevista ací.

  Vicent Malonda Mestre