Fem Pilota - Capçalera

Una acta municipal del 1847 revela l'existència d'un trinquet a l'Alcúdia de Cocentaina

El club de Cocentaina continua buscant als arxius municipals ressenyes històriques de pilota i ara n'hem trobada una de la qual mai ningú no ens havia parlat. És sabut que a Cocentaina tenim dos trinquets antics, però ara ha eixit un tercer a la propera pedania de l'Alcúdia de Cocentaina. És molt gratificant saber que per tot arreu del poble la pilota estava molt viva i es jugava de forma habitual. Des de fa uns anys, el club de pilota participa en les festes patronals de l'Alcúdia organitzant una partida de pilota tot i no saber fins que hem realitzat esta troballa que teníem un vincle que ens reforça en la continuïtat de la mateixa.    

Acta municipal del 21-3-1847 on es va trobar el trinquet a l'Alcúdia de Cocentaina. Full 21:
Seguidamente se dio cuenta por un el dia de una exposición de Francisco Yvars, vecino de Valencia en solicitud de que se le venda el local de un trinquete que había en el pueblo de la Alcudia, propiedad  del común, y tomada en consideración la real orden de 21 de agosto de 1834 en que se previene la venta de toda la finca de propios que convenga trasladar a domicilio privado y no sean necesarias para el uso del común y costándole a la corporación la ninguna utilidad que el mencionado solar produce con los daños que puede ocasionar a los transeúntes para el punto que ocupa puesto que se halla a la salida de dicho pueblo contiguo al camino Real de Gandia, Muro y otros pueblos y que tras sus desnudas tapias pueden formarse acecharan contra los pasajeros especialmente de noche; acordaron se proceda a la venta en pública subasta en los términos que previene la citada al orden y a dinero contado y que en producto se destina a aumentar el fondo que se esta formando para la construcción de la pescadería y en su caso para el matadero que también carece la villa  para el que hoy tiene es una ermita medio arruinada habilitada al efecto, para lo cual se formara a su debido tiempo el oportuno expendiente por el sr. alcalde procediendo el justiprecio de la finca…
 

Full 21 de l'acta municipal del 1847. Foto: CPV Cocentaina.
 
El document en si ens parla de l'enderrocament del trinquet de l'Alcúdia per a fer una peixateria o un escorxador. Les persones varen fer el que cregueren oportú. Si en eixe any ja estava abandonat, hem de pensar que el feren a principis de segle XIX o finals del segle XVIII. Intentarem buscar dades més exactes per donar-nos l'impuls per buscar en quin moment estava viu i era normal jugar a la pilota en l'Alcúdia de Cocentaina.

Estos articles els hem de situar dins de la reivindicació del CPV Cocentaina per donar a conéixer el món de la pilota al nostre poble. Queda clar que tenim tradició, que pocs pobles van tindre tres trinquets. Això ens dona forces per continuar en la llavor de fer una instal·lació per al joc de pilota.

Hui en dia el futur dels clubs de pilota són les escoles esportives que també és d'on eixiran els jugadors i jugadores professionals, la necessitat d'un trinquet perquè els xiquets i xiquetes tinguen un lloc on jugar habitualment i perquè l'estimen com a propi donaria continuïtat al club i a la pilota.
 

Entrada actual a l'Alcúdia de Cocentaina. Foto: CPV Cocentaina.