Fem Pilota - Capçalera

Llíber. Xicotets detalls

Llíber és una població amb una ubicació envejable. Tot i que sovint aquestes localitzacions han suposat la depredació urbanística del territori, Llíber –allunyat de la costa– ha estat poc afectat, encara que actualment gran part de la seua població habita en cases fora del nucli urbà.

Actualment es juga a pilota: a llargues en el carrer de Sant Roc i a perxa en el de Sant Francesc. La intensitat de la pràctica del joc no és la meitat del que var ser, igual que en qualsevol altre poble, però encara està present en els seus carrers.

Antigament, també es jugava a curtes en el carrer de la Pau. És un carrer molt bo per a jugar a pilota, amb un ample constant, un pendent molt lleuger i dos façanes construïdes amb dos o tres plantes llises que faciliten que córrega la pilota.

Tot i les característiques tan aptes per al joc, no és possible la pràctica de les llargues per l'escassa longitud del carrer (uns 55m). Motiu pel qual tradicionalment s'ha jugat a curtes, amb una falta al final del carrer, que arriba al carrer de Sant Roc. D'aquesta manera es definia un espai molt regular i delimitat en un carrer amb poc de trànsit, condicions totes molt recomanables per a jugar a pilota.
 

Presa fotogràfica des de la meitat del carrer de la Pau cap al rest. Al fons es veu l'entrada al centre social. Foto: Josep M. Congost

En temps recents, l'Ajuntament de Llíber va decidir construir un centre social en el cantó del carrer amb el carrer de Sant Roc. La ubicació sembla prou encertada; possiblement es van valorar la disponibilitat, la centralitat de la parcel·la i la seua proximitat a la plaça i l'ajuntament. També es va valorar en la seua construcció que l'edifici tinguera un espai de recepció exterior per als usuaris i que els materials emprats en la façana no distorsionaren molt la imatge urbana del poble. Però el que a ningú se li va ocórrer valorar fou que en eixe carrer es jugava a pilota i que l'edifici anava a formar part de l'espai de joc, participant en aquest i, potser, alterant-lo.

I així va ser. Es va construir l'edifici apartat de la línia del carrer en la planta baixa per a crear eixe espai de recepció i des d'aleshores les partides ja no van ser iguals. Quan la pilota estava per la banda del rest se n'entrava dins amb facilitat i per als jugadors era quasi impossible tornar-la. Aquesta distorsió de la canxa va modificar el joc de tal manera que davant la possibilitat de practicar altres modalitats en altres carrers més còmodament, es va deixar de jugar a curtes en el carrer i, per extensió, a Llíber.
 

Vista des del rest. En primer pla es veu l'accés al centre social. Foto: Josep M. Congost

Es pot argumentar que el canvi no és tan gran com per a impossibilitar el joc en eixe carrer, que en altres pobles s'han d'apanyar amb situacions més complicades o que la pilota no s'ha perdut en el poble. Això és de veres, però cal tindre en compte que la pilota és un fenomen complex, que la pràctica en cada poble té els seus costums i particularitats determinats pels jugadors i l'entorn urbà, i que la pèrdua d'una modalitat i un carrer li resta part de la seua riquesa.

Per això, seria necessari que la pilota –igual que altres pràctiques populars– formara part dels factors que condicionen l'urbanisme com en formen part els vianants, vehicles, comerços i altres agents urbans. Fins a eixe dia, casos així seguiran passant i no serà per maldat de ningú, serà només per desconeixement o desídia.
 

Plànol del carrer de la Pau. A la dreta està el rest, amb l'entrada reculada respecte al carrer del centre social


Carrer de la Pau. Foto: Josep M. Congost

     Josep M. Congost