elmusa

'Els valencians tenim un tresor que hem d'aprofitar'

Josep Miquel Moya Director general d'Esports

El director General d’Esports, Josep Miquel Moya ens va rebre a l’equip de PilotaVeu al seu despatx en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports disposat a respondre les preguntes que els nostres lectors van plantejar.
 
Ací vos deixem l’entrevista completa:
 
Vicent Vicens / València. 
 
Com es presentaria?
Sóc Josep Miquel Moya, de Gandia, de la Safor, del cor del País. Actualment amb l’honor i la responsabilitat de ser el director general d’Esports de la Generalitat.

- Quina és la seua relació amb el món de la pilota?
La meua relació amb la pilota és una relació profundament sentimental. Jo vaig nàixer paret amb paret amb el trinquet de Gandia i la meua infància l’he passada en els trinquets, tant en el vell com en el nou. Després, una vegada acabada la carrera universitària vaig deixar d’anar als trinquets amb tanta assiduïtat però el lligam no l’he perdut mai.

- Té pensat crear el lloc d’assessor o crear algun grup consultiu específic de pilota?
Hem pensat anar a poc a poc i la idea és crear una plaça de coordinador de pilota que aparega lligada a la Direcció General d’Esports. En el procediment per a fer efectiu això estem des de fa quasi un any i és cert que ací les coses van molt a espai. Però hem de seguir el procés d’una forma garantista perquè la fase d’obscurantisme i discrecionalitat ja ha passat.

El grup consultiu no l’hem creat, però al voltant del món de la pilota hi ha creats molts grups de debat amb els quals nosaltres hem tingut una relació molt estreta i que ens han donat una foto de la situació de la pilota molt útil que ens han fet plantejar-nos propostes de futur que nosaltres hem assumit.
 
A hores d'ara, la imatge del nostre esport entre aquelles persones que no el segueixen habitualment encara és un tant dolenta. Hi ha algun pla previst per a millorar aquesta imatge?
Crec que fa anys hi havia eixa imatge, però em fa l’efecte que això ja no és així. Hi ha desconeixement i qui no la coneix no pot opinar. A qui coneix la pilota i s’acosta per primera vegada se li lleva eixe estereotip ràpidament, la pilota té alguna cosa que t'atrapa. Per això necessitem el suport per part de tots els mitjans de comunicació per a donar a conèixer la pilota, però sobretot per a donar-li eixe prestigi que requereix com a esport i com a part de la nostra cultura.
 

Josep Miquel Moya amb Vicent Vicens durant l'entrevista. Fotografia: PilotaVeu
 
- Quins creu que són els errors i els encerts que va fer el govern anterior respecte a la pilota?
Jo crec que l’anterior govern va fer una declaració d’intencions cap a la pilota molt grandiloqüent, que després no es va concretar en coses tangibles. Hi ha hagut coses com la gran aposta amb la qual semblava que només amb això quedava tot resolt, que és el famós projecte de la Ciutat de la Pilota que ha sigut un autèntic desastre, entre altres coses perquè s’han invertit una quantitat de diners que si s’hagueren aportat al món professional o al desenvolupament dels clubs i escoles de pilota haguera donat una productivitat infinitament major.

- On creu que estan les majors dificultats perquè el joc de pilota aconseguisca una major popularitat entre els valencians?
Evidentment la falta de mitjans de comunicació que li donen suport d’una manera clara i decidida és un d’ells. Hi ha mitjans, clar, vosaltres sou un d’ells, però el mitjà per excel·lència que és la televisió ni va complir anteriorment el seu paper, limitant-se a la retransmissió d’una partida de tant en tant per la tele (que a més, crec que s’havia de pagar perquè es fera). Jo espere que en la nova RTVV estes coses queden clares des del principi i siga l’espai de promoció del nostre esport autòcton i en conseqüència enxampe a més gent.

No creu que s’haurien d’adoptar mesures per a potenciar la participació dels xiquets, futurspilotaris, a les escoles de pilota dels pobles?
Jo crec que la federació i l’administració hem de fer els majors esforços en l’esport base, en les escoles i clubs. Jo m’imagine un futur en què estiguen tant les instal·lacions com l’activitat diària controlada més pels clubs, i fins i tot les competicions, eixa idea m’agrada. Nosaltres com a administració posem esforços en projectes interessants com ara Pilota a l’Escola i enguany la participació ha sigut de 321 escoles; hem incorporat l’obligació que hi haja una connexió directa entre l’escola i el club de pilota local perquè a partir d’ací els clubs puguen conèixer els xiquets que puguen estar interessats i així anar nodrint-se. I després, la generalització dels Jocs Esportius. Tenim competicions en les comarques de les tres províncies d’una manera estesa. Crec que per ací s’han fet uns esforços interessants, en el món de l’esport escolar.
 

Josep Miquel i el Conseller Vicent Marzà durant la sessió d'inauguració de pilota a l'escola. Foto: FPV

Hi ha pensat algun programa o alguna mena de curset formatiu per al professorat d’Educació Física dels centres educatius?
Jo crec que este és un gran tema pendent. No té ningun sentit que en la formació dels professors d’Educació Física no isca la pilota com una qüestió obligatòria, que no forme part dels plans d’estudi de la llicenciatura o del grau d’Educació Física i sí que ho facen altres esports com el tennis taula, per exemple. Estem treballant per la recuperació dels cursos de formació del CEFIRE perquè els professors puguen incorporar unitats didàctiques de pilota.

S’ha de treballar amb les universitat i també amb els centres de formació. Després arribaríem a l’estat ideal: l’obligació que la pilota tinguera un paper prioritari o majoritari dins de la programació.

S’està fent alguna actuació ja al respecte?
Estem treballant en companyia del cap de servei de formació de professorat. A mi m’agrada prometre allò que se sap segur que es farà i quan es farà. Però ací m’arrisque: per al proper curs jo crec que ja estaran en marxa les unitats didàctiques per a la formació del professorat. L’altre assumpte és més costós perquè modificar els plans d’estudis és difícil; són decisions que es prenen dins del consell de rectors.

Què hi ha de la Càtedra de Pilota que va prometre el conseller Marzà?
El 24 o 25 d’abril el Consell Rector de la UV ja la va aprovar, farà un mes i ara estem pendents únicament que acabe el tràmit administratiu perquè el Consell aprove la creació de la Càtedra i el conseller i el rector la signen. Si les coses anaren com haurien d’anar, en quinze dies o un mes es podria signar i començar amb la tria del responsable de la Càtedra i començar a dotar-la de contingut.

- Com veu el funcionament de la Federació de Pilota? Creu que podria millorar? En què?
Tot és millorable. Crec que la Federació té un greu problema per resoldre que és el món professional. Si estiguera ben resolt, ben dotat econòmicament o tinguera una vida pròpia, la Federació s’hauria de dedicar a la promoció de l’esport i a fomentar els clubs, altres modalitats no professionals i tot allò que hi ha al voltant del món de la pilota que és moltíssim. Però jo entenc també que mentre això no estiga resolt, la veritat és que és difícil dedicar-se a altres coses.

La meua relació amb la Federació des de l’àmbit de l’administració és exquisida. No puc dir una altra cosa, i en aquelles coses que hem col·laborat (convenis, Pilota a l’Escola, Esport a l’Escola) ha sigut de forma cordial i fluïda. Entenc que el mateix funcionament intern des del punt de vista dels assembleistes, jugadors, o trinqueters sempre hi ha greuges que es poden traure, però jo no tinc coneixement de causa.
Els principals problemes i greuges més aparents són els relacionats amb el món professional, insistisc.

- Pensa que caldria més especificitat, com gestors esportius, dins la Federació per poder millorar?
Crec que totes les federacions haurien de comptar amb directors esportius titulats i qualificats perquè al remat eixa és la funció de les federacions. Però hem de reconèixer que la majoria, per una qüestió econòmica, no poden. No sé si també és el cas de la de pilota. Sé que no és una federació econòmicament boiant. Com a horitzó, pense que seria interessant eixe càrrec.

Com veu que no hi haja borses de treball destinats als càrrecs que hi ha dintre de la Federació (Pilota a l’Escola, CESPIVA, Escola de Tecnificació)?
No és una obligació, però que sí que veig que és una mesura que podria incentivar la participació i s’evitarien suspicàcies per part de la gent que no entra. Amb procediments públics t’evites tot això, però obligació no en tenen. Nosaltres, com a administració, respectem l’autonomia de totes les federacions, i la de pilota no podia ser menys.
 

Josep Miquel amb part dels tècnics i jugadors durant la presentació de Pilota a l'escola. Fotografia: FPV

- Quina és la seua opinió respecte al funcionament del món professional?
Repetisc: crec que és l’assignatura pendent. És difícil acontentar totes les parts, però si s’estableixen greuges o queixes per part de tots els sectors això vol dir que no funciona com deuria i que hauríem de posar esforços tots per pensar nous models. I en això estem. Des d’administració hem ajudat en allò que entenem que podríem fer sense cap tipus d’intromissió. Hem intentat aportar, crear una comissió mixta en la qual donàrem participació a tots els sectors i aportàrem una sèrie de conclusions, centrats únicament en el món professional perquè creiem que hi havia una certa urgència, i eixes conclusions se li van passar a la Federació (que també formava part de la comissió. Al final, si no solucionem la qüestió econòmica, que crec que és sagnant, la resta no funcionarà. No podem tindre jugadors de pilota cobrant uns sous que no són el que es mereixen, i quan parlava al principi de recuperar el prestigi ho feia entenent que hi ha dos tipus de prestigi: el social, que el dóna els mitjans de comunicació i l’econòmic. Que algú que es dedique al món de la pilota puga viure dignament d’eixe món és molt important. I això estimula els xicons de 14 anys per a poder dedicar-se a la pilota algun dia.

La XXIII edició de la lliga de Raspall és una prova més del suport que les institucions, i entre elles la Diputació de València donen a la nostra pilota. En honor a l'honestedat i a la transparència de les quals el nou govern valencià fa gala:

a- Sap vosté quina es l'aportació econòmica a aquest trofeu per part de les institucions?
No ho sé exactament quants diners es dediquen ací exclusivament. La Diputació signa un conveni amb la Federació per a unificar les subvencions, i enguany és de 420.000€.

b- Sap vosté quines son les quantitats recaptades en concepte d’entrades a les partides del campionat així com els salaris i els premis dels jugadors participants en aquesta competició i en general?
No ho sé, però supose que si se li demana a la Federació ens ho podria dir. I el tema de premis tampoc. Els salaris sí, perquè eixa informació ens la passaren per a la comissió, però eren els sous generals de tot l’any, que em semblen ridículs.

c- Què li sembla que no hi haja representació de la Diputació en cap de les finals? Què opina que el president de la Generalitat i el conseller de Cultura no hagen assistit a cap final de Raspall?
Pel que sé del conseller és una qüestió d’agenda. Han assistit a partides tant ell com el president. A ells els agrada la pilota, tant la modalitat de raspall com la d’escala i corda.

Creu vostè que les administracions haurien de prendre mes part en la gestió i en el rellançament de la pilota?
El fet que hi haja una gestió privada, si hi ha un control exhaustiu i si a més els objectius estan compartits i van més enllà de la pura visió comercial i empresarial, jo crec que no passa res. El problema és quan tens un gestor d’un trinquet que és una empresa i la seua raó de ser és guanyar diners. Casos d’empreses privades manejant diners públics hi ha molts i experiències també hi ha moltes, tant positives com negatives. De tota manera, també crec que el gran horitzó hauria de ser que els trinquets i les instal·lacions estigueren gestionades per clubs. S’ha de fer paral·lelismes amb altres esports. Tu tens un club que té la seua instal·lació on va la seua escola a entrenar i jugar. Eixe club forma part d’una competició on juga contra escoles d’altres pobles. Jo crec que eixe seria el millor model, encara que necessitaríem més jugadors i crec que en nombre de jugadors tenim un problema.

El president de l’FPV, va reconèixer que la Ciutat de la Pilota era bona idea però el lloc estava desencertat, i que ell haguera optat per posar-la en el riu Túria. Què li sembla aquesta proposta?
Jo crec que València, com a capital del País, hauria de tindre més d’un trinquet, però clar, sempre que siguen capaços d’omplir-lo. Hi ha una aposta per la recuperació real de Pelayo, i quan Pelayo estiga completament recuperat per a la pràctica continuada i farcit d’activitats, a partir d’ací estaria molt bé que hi haguera altres instal·lacions si creàrem la necessitat.

I al respecte de la Ciutat de la Pilota, hi ha alguna dotació dedicada a la seua finalització?
Han aparegut algunes informacions dient que es farà la segona fase de frontons i demés, i això no és així. La Ciutat de la Pilota, perquè la gent es faça una idea, estava pressupostada en 10 milions d’euros tot el complex. D’esta primera fase, només s’ha acabat el trinquet i no del tot, i va costar 11 milions. La previsió que vam fer de comú acord amb l’arquitecte per a saber què costaria acabar tot el complex seria d’uns altres 10 milions d’euros. Nosaltres no disposem d’eixos 10 milions d’euros que falten. Estem treballant en buscar fórmules i vore si en els pressupostos de propers anys podem clavar partides. El que sí que tenim en licitació en una partida econòmica són les obres necessàries per a poder obtenir la llicència d’activitat, ja que aquest és un espai esportiu sense llicència ara mateix. Per a poder acabar això s’ha de construir l’aparcament, habilitant l’espai de joc internacional com a tal. La següent fase seria la de seguir amb els frontons. I esta fase està avaluada en 3 milions d’euros que tampoc podem assegurar que tindrem l’any vinent. El que sí que tenim és la voluntat d’acabar-la, però no és una prioritat. Però o bé fem un monument allí al despropòsit amb tot el formigó vist o bé l’enderroquem, i crec que no és la solució.
 

Part de la Ciutat de la pilota que es troba en construcció. Fotografia: Levante EMV

Actualment hi ha molts trinquets tancats en moltes poblacions i a poc a poc van quedant en ruïnes... Teniu previst alguna actuació perquè puguen ser rehabilitats i utilitzats pels aficionats? Tenim en estos moments en els pressupostos una línia de subvencions per a la millora i remodelació de trinquets. Vull deixar clar que no és una línia dotada econòmicament d’una forma satisfactòria des del meu punt de vista per a les necessitats que tenim, però és un inici que crec que serà molt ben rebut.

Malauradament trobem comarques on cada 5-10 km hi ha un trinquet  i d'altres com l'Alacantí que no en tenen cap a menys de 30 min en cotxe. Veu factible la creació (mínima) d'un trinquet per comarca? Això hauria de ser un objectiu, però el que passa és que si al final ha de ser l’administració qui ho haja de construir, no podria assegurar que tinguérem en un futur la capacitat econòmica per a poder abordar-ho. El que sí que puc dir és que es pot anar parlant amb altres administracions i recollir idees que apareixen en la societat civil i en la gent que estima la pilota i que nosaltres podem impulsar. Concretament en l’Alacantí hi ha tres propostes molt interessant damunt la taula tant de remodelació d’un espai com de construcció de trinquets.

Quina dotació hi ha prevista per a eixes bases?
Destinats a trinquets hi ha 500.000€, que sé que no és una gran quantitat però ens permetrà, si som capaços de fer-ho bé, solucionar xicotets problemes d’alguns trinquets i abordar tres o quatre trinquets que sí que necessiten una gran inversió per a posar-los al dia.

- Som conscients que la llei del 2000 obliga a la construcció de mini-trinquets en els nous centres escolars. Últimament no s’està complint. Per què està passant això? Jo interprete que no s’han construït per la dinàmica d’anar estalviant diners. Tenim ara constituïda una “comissió” d’infraestructures esportives relacionades amb la pilota per a analitzar este tema.

Seria possible fer que les partides més importants dels campionats més ressenyats no sempre es jugaren a Pelayo o als trinquets més a prop de la Ciutat de València?
Seria possible, però això depèn de Federació i del Comité. Jo crec que les grans partides finals sí que té sentit que vagen als espais on més s’identifica eixa modalitat i tens la seguretat que tindrà un públic, i a més fer les coses en un lloc cèntric permet més accessibilitat. Però sí que hi ha moltes més oportunitats on sí que tocaria anar a altres llocs. Nosaltres per exemple en el tema dels Jocs Esportius sí que realitzem finals d’una forma més distribuïda per tot el territori. Estic d’acord amb el fet que la pilota és un element vertebrador.

Veu possible l'extensió del sistema del Cespiva a les demarcacions de Castelló i Alacant?
Jo crec que sí. Però necessitem instal·lacions adequades. La idea seria anar deslocalitzant. Ara bé, tot açò es redueix a una qüestió econòmica.

Pensa vosté que s'ha de potenciar més el joc a ratlles que l'escala i corda (que pareix l'única que té eixida a nivell professional) a les comarques del sud on hi ha més tradició de llargues? Jo crec que a les comarques del sud,  les Llargues no viuen un mal moment i tenen tradició, i  hi ha un moviment molt interessant al voltant del joc de llargues. S’han de potenciar altres modalitats, com llargues o galotxa, però també en tenim altres de perdudes i que formen part de la nostra cultura. Tant des del punt de vista cultural com de l’esportiu, com la pilota grossa o galotxetes, per exemple, és una modalitat molt pedagògica i magnífica per als que comencen.

Creu que algun dia l’esport de la pilota serà realment el nostre esport? Quan?
La pregunta parteix d’un convenciment un poc depressiu. Jo crec que ja és el nostre esport, una altra cosa és si arribarà a ser majoritari. Crec que serem capaços en poc de temps de posar-lo a un nivell de prestigi considerable. Els valencians tenim moltes senyes d’identitat, i desgraciadament la immensa majoria d’elles són polèmiques. Però tenim una que és la Pilota que no és polèmica i que està assumit per tots com a tret identitari, i això és un tresor que hem d’aprofitar.

- Coneix el projecte PilotaVeu? Què opina de la seua tasca?
Esteu fent una tasca magnífica que ha ocupat un espai en moments foscos i de debilitat i moltíssima gent s’ha informat a través vostre i ha ajudat a eixamplar el coneixement sobre pilota. Tant de bo continueu creixent i treballant per la pilota com tots estem fent.
 

Josep Miquel Moya a la porta de la Conselleria després de l'entrevista. Fotografia: PilotaVeu

Comentaris

aficionat Sella
1.

Moya està fent una bona tasca com a Director General. Només per la seua atenció i sensibilitat cap a la Pilota, mereix un excel·lent, i tenin en compte que està a una administració totalment arruinada, poc més es pot fer. Ànims i a seguir així que a poc a poc es materialitzaran els projectes. Imprescindible quant abans una RTVV que es prenga la pilota en serio i incentivar la construcció de trinquets (minis o grans) a comarques com la Marina Baixa

Comenta aquest article